Archivio Quotazioni Metallo

23/07/2020 (€/TON) € 6250 21/07/2020 (€/TON) € 6300 16/07/2020 (€/TON) € 6250 14/07/2020 (€/TON) € 6350 13/07/2020 (€/TON) € 6400 09/07/2020 (€/TON) € 6250 08/07/2020…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
WordPress Lightbox