Archivio Quotazioni Metallo

03/06/2024 (€/TON) € 9850 31/05/2024 (€/TON) € 9950 23/05/2024 (€/TON) € 10100 22/05/2024 (€/TON) € 10300 20/05/2024 (€/TON) € 10400 17/05/2024 (€/TON) € 9950 15/05/2024…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
WordPress Lightbox